Priser

Aktive medlemmer: Årligt kontingent kr. 900,-, fordelt på 1. og 2. halvår inkl. vintertræning i hal.

Præ-agilityhold: 20 lektioner kr. 800,- (fra medio april til medio oktober). Fortsættes herefter betales året ud efter nedennævnte skema. Derefter årligt kontingent.

Hund nr. 2 med samme fører: Årligt kontingent kr. 450,-.

Familierabat: Hundefører nr. 2 med anden hund: 25 % rabat på normalkontingent

Start i løbet af året for øvrige og fortsættere fra præ-agilityholdet: kr. 90,-/måned indtil næste halvårsopkrævning.

Bankkonto: 9326-8371482

Passive medlemmer: kr.100,-/år.